သတင်းများ


ကျွန်တော်တို့ Wishton Hotel Yangon မှ လူကြီးမင်းများအား ၁၂လပိုင်းများအတွက် အထူး အစီအစဥ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။

အမှတ် ၃၆၅၊ သစ္စာလမ်းနှင့် ရွှေသစ္စာလမ်းထောင့်၊ (၁၃) ရပ်ကွက် ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။